สพป.พิษณุโลก เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำจวงร่มเกล้า

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำจวง และโรงเรียนบ้านร่มเกล้า อ.ชาติตระการ เพื่อติดตามการเตรียมสถานที่ต้อนรับองค์มนตรี  ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและนักเรียนในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562