การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย นายอุดมพร กันทะใจ รอง ผอ.สพท. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม