หน่วยพัฒนาที่ 13 ,14 พร้อมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งฯ

19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ได้รับการแต่งตั้งเป็นวิทยากร และร่วมประชุมคณะวิทยากรพี่เลี้ยง ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 13 (บุรีรัมย์ – สุรินทร์) หน่วยพัฒนาที่ 14 (อุบลราชธานี – ศรีสะเกษ) เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจสำหรับการพัฒนาฯ ระหว่างวันที่ 20 – 27 กุมภาพันธ์ 2562