สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 8/2562

วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 มอบหมายให้นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 และผอ.กลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 8/2562 โดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุมคอนฯ เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียน ณ ห้องประชุมชบาเงิน สพป.ปัตตานี เขต 1