สพป.ชัยนาท ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 >>> นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม  รอง ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และคัดเลือกโรงเรียนต้อนแบบอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแบบติดตาม และแนวทางการกำกับ ติดตามฯ การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน รวมทั้งการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับศูนย์ประสานงานทางการศึกษา