ท่าน ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ที่อยู่ในสังกัด สพม. เขต 18

Latest posts by ธีรพงศ์ สถิรถาวรกุล (see all)