สพม.อุดรธานี ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Video Conference

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.อุดรธานี มอบหมายให้ ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รอง ผอ.สพม.อุดรธานี นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับมอบนโยบายการจัดการศึกษา โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ในการนี้ สพม.อุดรธานี รับชม ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สพม.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี