ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

“ ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง….ผู้อำนวยการสถานศึกษา..”

วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก จากนั้น ได้พบปะให้กำลังใจผู้เข้ารับการพัฒนาฯ สังกัด สพป.สระบุรีเขต ๒ มีผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ทั้งสิ้นจำนวน ๒๖ ราย เข้ารับการพัฒนาระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นจุดพัฒนาที่ ๔ ประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และ สพม.มัธยม