ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ประธานพิธีเปิด OPEN HOUSE (เปิดบ้านวิชาการ) โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี

ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ประธานพิธีเปิด OPEN HOUSE (เปิดบ้านวิชาการ) โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ OPEN HOUSE (เปิดบ้านวิชาการ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียน บ้านมณีโชติสามัคคี อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  การนี้ นายสมพร  หว่างกล่อม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยภายในงานมีการแสดงของนักเรียนรวมทั้งนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ได้แก่ คณะครู นักเรียน บุคคลทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน