โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ต้อนรับ “ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร” ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 12

10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สันติ ฤาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมต้อนรับ “ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร” ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 12 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายปกติ (4 ด้าน 12 ประเด็น) และนโยบายเร่งด่วน 5 ประเด็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยทางโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้นำเสนอข้อมูลตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (4 ด้าน 12 ประเด็น) และนโยบายเร่งด่วน 5 ประเด็นในรูปแบบวิดีทัศน์นำเสนอ และการลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียน เช่น ห้องกายภาพบำบัด ห้องสมุดโรงเรียน ห้องคหกรรม ห้องศิลปะ โรงอาหาร ห้องธนาคารโรงเรียน อาคารอนกประสงค์ เรือนพยาบาล สระว่ายน้ำ เรือนนอน แปลงเกษตร ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ภิญโญ แสงสกุล
Latest posts by ภิญโญ แสงสกุล (see all)