สพม.แพร่ สรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก/กลุ่มสาระ จิตวิทยาและการแนะแนว สังกัดโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โดยนายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ได้เป็นประธานและคณะกรรมการในการสอบในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบฯ ณ ห้องประชุม 4 สพม.แพร่