ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เดินหน้านโยบายเชิงรุก ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ และมีห้องเรียนคุณภาพ

20 ก.พ.2562 เวลา 09.30 น. นายเสกสรรค กอเส็ม รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เน้นย้ำให้ช่วยกันดูแลเอาใจใส่นักเรียน ฝึกหัดตั้งแต่อนุบาล การออกเสียงชัดเจน และได้ฝากคุณครูช่วยหาวิธีการให้นักเรียนชั้น ป.3 ต้องอ่านออกเขียนได้ พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนและตรวจดูสภาพทั่วไปของโรงเรียนบ้านกาหงษ์ และโรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ อ.สายบุรี โรงเรียนบ้านบือแต โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง อ.กะพ้อ

ภาพ/ข่าว   มนทิชา  แวซอเหาะ
รายงาน     ฟูซียะห์  มาแจ
www.pattani3.go.th