สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดกองลูกเสือ – เนตรนารี ฝึกความอดทน รู้จักช่วยเหลือตนเอง และบำเพ็ญประโยชน์

20 ก.พ.2562 นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ปฏิบัติราชการรอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวสิริกาญจน์ ขุนทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษได้เดินทางเปิดกองลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนบ้านป่าม่วง และได้เยี่ยมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนบ้านช่องแมว อ.สายบุรี เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการช่วยเหลือตนเองและเพื่อนฝึกความอดทน มีน้ำใจ ช่วยเหลือสังคมและบำเพ็ญประโยชน์

ภาพ/ข่าว     มนทิชา  แวซอเหาะ
รายงาน       ฟูซียะห์  มาแจ
www.pattani3.go.th