สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ จัดกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ จัดกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ

ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแถว เคารพธงชาติ และกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อแสดงเจตจำนงเขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชั่น เสริมสร้างค่านิยมความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑