สพป.ลพบุรี 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 20/2565 เพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08:00 น. นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต1 พร้อมด้วยนายไกรสิทธิ์ เกษี /นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ / นายพันธ์วิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมทีมบริหาร และบุคลากร สพป. ลพบุรี เขต 1 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 20/2565 เพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ และประชุมทีมบริหารเพื่อแจ้งข้อราชการที่สำคัญต่างๆ ตามนโยบาย สพฐ. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1