ผอ.สพป.สร.1 วิทยากรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งเป็น ผอ.สถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 20 – 27 กุมภาพันธ์ 2562   ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี  นายคำปุ่น บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1 ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าวิทยากร ร่วมกับวิทยากร และวิทยากรพี่เลี้ยงประจำหน่วยพัฒนาที่ 13 (บุรีรัมย์ – สุรินทร์)   เป้าหมาย  เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดจังหวัดสุรินทร์  และบุรีรัมย์  ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา