ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เปิดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายที่ 4 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ฝึกความอดทน เข้มแข็ง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งรู้จักเสียสละและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมช่วยเหลือสังคม โดยใช้เวลา 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 มี 12 โรงเรียน มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 114 คน ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ จำนวน 529 คน