เลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่1/2562 หน่วยพัฒนาที่ 15 จังหวัดอุดรธานี

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เข้ารับฟังนโยบายและการบรรยายพิเศษ จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมและบรรยายพิเศษการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่1/2562 หน่วยพัฒนาที่ 15 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จากในเขตตรวจราชการที่ 10 จากจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ได้กล่าวให้โอวาท แก่ผู้เข้ารับการอบรม พร้อมขอบคุณ คณะกรรมการบริหารโครงการผู้รับผิดชอบโครงการและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรในครั้งนี้ ด้วยดี ต่อไป