สพป.ลพบุรี 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 มอบหมายให้ นายพันธ์วิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รองผอ.สพป.ลบ.1 พร้อมด้วย ทีมศึกษานิเทศก์ สพป.ลบ.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู พร้อมชมกิจกรรมActive Leraning ในโรงเรียนของนักเรียน และให้คำแนะนำเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนต่อไป ณ โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีนางสังวาลย์ บุญยะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูร่วมให้การต้อนรับ