สพป.พิษณุโลก เขต 3 ต้อนรับองคมนตรี

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  ต้อนรับพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านร่มเกล้า อ.ชาติตระการ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามนักเรียนทุนพระราชทานโรงเรียนบ้านร่มเกล้าและโรงเรียนบ้านน้ำจวง  พร้อมทั้งรับฟังความต้องการของโรงเรียน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562