สพป.ลพบุรี เขต 1>เปิดกิจกรรมมหกรรมวิชาการและเปิดบ้านปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลลพบุรี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมวิชาการและเปิดบ้านปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลลพบุรี เพื่อส่งเสริมและเป็นวิธีให้นักเรียนระกับชั้นปฐมวัยได้มีเวทีในการแสดงความสามารถของตัวเองในด้านวิชาการและความถนัดต่าง ๆ ณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/โรงเรียนอนุบาลลพบุรี : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)