สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมการประชุมรับชมรายการ“พุธเช้า ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๑ 

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมการประชุมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.  ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๑  ผ่านระบบวีดีโอคอนฟาเรนท์ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง       สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓

 โดย ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.และคณะผู้บริหารจาก สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา ข้อราชการ ที่นำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการศึกษาต่อไป…