สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมเป็นเกียรติงานโครงการ “Royal Thai Army and United States Army appreciation for Ban dab band”

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวภคจิรา จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ แขกผู้มีเกียรติ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติงานโครงการ “Royal Thai Army and United States Army appreciation for Ban dab band” ซึ่งโรงเรียนวัดบ้านดาบ ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ดนตรี จากคณะทหารอเมริกา ทหารไทย เป็นผู้มอบให้เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนและทดแทนเครื่องดนตรีเก่าที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ทางนักเรียนของโรงเรียนจึงทำการแสดงรำนาฏศิลป์ (ระบำลพบุรี) และการแสดงดนตรีไทย (เพลงแขกประเทศ เพลงบายศรีสู่ขวัญ เพลงโปงลาง และการแสดงอังกะลุง) เพื่อเป็นการขอบคุณอีกครั้ง ณ หอประชุมอาคารรัฐราษฎร์ โรงเรียนวัดบ้านดาบ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/โรงเรียนวัดบ้านดาบ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)