สามเขตพื้นที่การศึกษา จ.แพร่ ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงรุก (Active Learning)

+++++หน่วยงานทางด้านการศึกษาจังหวัดแพร่ โดย สพป.แพร่ เขต 1 จัดโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงรุก (Active Learning) พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน โดยท่าน ดร.เกศทิพย์  ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อมอบนโยบายระดับผู้บริหาร นำไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมผึ้งหลวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โดยมี นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพท. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ ทั้ง 3 เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดแพร่ เข้าร่วมรับนโยบายในครั้งนี้