สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมรับชม พุธเช้า … ข่าว สพฐ. ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 8/2562

20 ก.พ.2562 เวลา 08.00 น. นายเสกสรรค กอเส็ม รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ นิติกร และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลคอนเฟอร์เรนซ์ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรับแจ้งข้อราชการ ”พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2562 เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ สพป.ปัตตานี เขต 3

www.pattani3.go.th