สพป.ปัตตานี เขต 3 เยี่ยมติดตาม พบปะ และให้กำลังใจ โรงเรียนในสังกัด

22 ก.พ.2562 นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ปฏิบัติราชการรอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมนางสาวสิริกาญจน์ ขุนทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายไพรัช  ศรีจรูญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ได้เดินทางเยี่ยมติดตาม พบปะ และให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโต๊ะชูดและบ้านบือจะ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3

 

www.pattani3.go.th