สพป.พังงา ประชุมเตรียมความพร้อมในการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)

          วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้น ป.๓ และ ป.๖ โดยมี รอง ผอ.สพป.พังงา และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอำเภอเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมช่อจำปูน สพป.พังงา