สพป.ชัยนาท จัดกิจกรรม “สร้างสุข ด้วยสติ สวดมนต์ สมาธิ ด้วยหัวใจ”

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  >>> นางทัศณี แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท นำคณะ รอง ผอ.สพป.ชัยนาท คณะข้าราชการ ลูกจ้าง สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ด้วยกิจกรรม “สร้างสุข ด้วยสติ สวดมนต์ สมาธิ ด้วยหัวใจ” กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)