ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหาร คณะครู ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณในสถานศึกษา การเงิน การบัญชี และพัสดุโรงเรียนในสังกัด

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 10.30 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหาร คณะครู ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณในสถานศึกษา การเงิน การบัญชี และพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมโรงเรียนธนากรสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อสร้างความเข้าใจให้คุณครูผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ เป็นโค้ชชิ่ง (Coaching) ให้ความรู้ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 3 โรงเรียน คือ 1.โรงเรียนบ้านโคกก่อง 2.โรงเรียนบ้านตอแก 3.โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด