สพป.นครราชสีมา เขต3 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เช้าวันนี้ 2 ตุลาคม 2561 เวลา09.00 น ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผอ.สพป.นครราชสีมาเขต 3 ประธานเปิดการ

การพัฒนาองค์กรคุณธรรมและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อพัฒนาองค์กร(สพป.นครราชสีมา เขต3/โรงเรียนทุกโรงในสังกัด)ให้เป็นองค์กรคุณธรรม ตลอดจนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา