สพป.สร.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21/2560)

วันที่  23  กุมภาพันธ์  2562  ณ  ห้องลุมพินีแกรนด์  สวนป่ารีสอร์ท  อ.มืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์  นายคำปุ่น บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน  (ว 21/2560)ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ (ว 21 /2560)   การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ข้าราชการครูสายงายการสอนที่ประสงค์จะขอประเมิน  และผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้ประเมินมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการ (ว 21/2560)  และการจัดทำรายละเอียดให้สอดคล้องตัวบ่งชี้  เพื่อมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น  ได้รับเกียรติจาก  นายพรรษา  ฉายกล้า  ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จากวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์   และคณะเป็นวิทยากร