สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นด้านคุณภาพตามนโยบาย Sisaket4  Excellence  กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบหมายให้ นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายสาน แก้วกัณหา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ทุกคน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นด้านคุณภาพตามนโยบาย Sisaket4 Excellence ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้ง 7+1จุดเน้น ณ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์  โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์  กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์   โดยได้ให้แนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่และขับเคลื่อนจุดเน้นของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้