สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รับฟังนโยบายการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 (เขตสุจริต)