สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ณ ห้องประชุมพระสุก สพป.หนองคาย เขต 1 เพื่อแจ้งข้อราชการและมอบนโยบายให้กับที่ประชุม โดยมี คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาทุกกลุ่มในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด