สพป.บึงกาฬ จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มอบหมาย นางสาวยุวดี สุพรรณโมกข์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวพิชญาภัค พลโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี 2565 ให้กับครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมหินสามวาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คลิ๊กชมภาพทั้งหมด