สพป.บึงกาฬ มอบเงินกองทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเค็ม เนื่องจากไฟไหม้บ้านทั้งหลัง

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มอบหมาย นายสุระศักดิ์ เพียสุระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วย นายสุรชัย โพธิ์คำ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางนงลักษณ์ โพธิ์คำ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในสำนักงาน มอบเงินกองทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษากับ เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เหล่าราช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคลองเค็ม เนื่องจากประสบอัคคีภัยเพลิงไหม้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง ณ บ้านเลขที่ 149 ม.7 ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ คลิ๊กชมภาพทั้งหมด