รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานนโยบายในจังหวัดพังงา

วันที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายนพดล  แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ภายใต้การนำของ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ., ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางภัทริยาวรรณ  พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การจัดการเรียนการสอน โครงการพาน้องกลับมาเรียน โรงเรียนคุณภาพ (การใช้ทรัพยากรร่วมกันของเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก) การดำเนินการอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะ ณ โรงเรียนบ้านกระโสม (โรงเรียนหลัก), โรงเรียนบ้านลำวะ (โรงเรียนเครือข่าย) และโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ณ โรงเรียนบ้านบางกรัก และเดินทางไปตรวจเยี่ยม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา, โรงเรียนเยาววิทย์, โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา พร้อมให้กำลังใจ ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมาให้การต้อนรับ และดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงฯ