ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนา “การมัธยมศึกษาอุตรดิตถ์ คุณภาพก้าวล้ำนำสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

…….วันที่ 23 ก.พ. นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนา “การมัธยมศึกษาอุตรดิตถ์ คุณภาพก้าวล้ำนำสู่อนาคตที่ยั่งยืน” พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ 18 โรงเรียน ที่หอประชุมฟ้า-ชมพู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
……โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) มาเป็นประธาน พิธีเปิดประชุมสัมมนา “การศึกษามัธยมศึกษาอุตรดิตถ์ คุณภาพก้าวล้ำนำสู่อนาคตที่ยั่งยืน” พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ 18 โรงเรียนและมอบโล่ห์ เกียรติบัตร ผู้บริหารดีเด่นด้านครองตน ครองคน ครองงาน โดยมี นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.อรสา ทรงศรี ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมน้อมเกล้าอุตรดิตถ์และคณะผู้บริหาร สนง.พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะครูและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก