ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ประธานเปิด OPEN HOUSE ร.ร.วัดขอนชะโงกฯ

ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ประธานเปิด OPEN HOUSE ร.ร.วัดขอนชะโงกฯ

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดงาน.. “ขอนชะโงก เปิดบ้านสู่การเรียนรู้ OPEN HOUSE”  โดย น.ส.กัญญ์ชิสา ทุมมาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนและของครูในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีการละเล่น มีกิจกรรมของแต่ละสาขาการเรียนรู้เป็นการสร้างทักษะในด้านต่าง ๆ จากนั้น ได้เยี่ี่ยมชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมกับนักเรียน ผู้ปกครอง