สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดกิจกรรมหน้าเสาธง และกิจกรรมส่งเสริมปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์..

สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดกิจกรรมหน้าเสาธง และกิจกรรม ส่งเสริมปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์..

วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต  ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง จากนั้น ร่วมกิจกรรม “ส่งเสริม ปฏิบัติศีล สมาธิปัญญา” สวดมนต์ นั่งสมาธิ และเป็นการพบปะแจ้งข้อราชการต่าง ๆ  ณ ห้องประชุมแสงเทียน  อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒   ซึ่งในวันนี้นำกิจกรรมโดยกลุ่มอำนวยการ..