ผอ.สพม.3 ร่วมพิธีเปิดการอบรมลูกเสือ ว่าที่ ผอ.สพท. สพฐ.

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือทางการศึกษา ขั้นความรู้ชั้นสูง ส่วนหนึ่งของการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้สภาพจริง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.การุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ซึ่งการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือทางการศึกษา ขั้นความรู้ชั้นสูง ดำเนินการระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี