สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดโครงการ Eye Care for Kids “รักษ์สายตา โรตารี”

สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดโครงการ Eye Care for Kids “รักษ์สายตา โรตารี”

วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ นายเล็ก  ทาเพชร  รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดงานโครงการ Eye Care for Kids “รักษ์สายตา โรตารี” ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อและความปรารถนาดีจากสโมสรโรตารีพระนคร สโมสรโรตารีสระบุรีในการนำทีมคณะแพทย์เข้าคัดกรองสายตานักเรียนที่มีความผิดปกติทางสายตาของนักเรียนในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  โดยในวันนี้ ภาคเช้าจะเป็นการคัดกรองสายตาของนักเรียนในสังกัด อ.หนองแค/ภาคบ่าย อ.วิหารแดง และในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ภาคเช้า อ.แก่งคอย /ภาคบ่าย อ.มวกเหล็ก และ อ.วังม่วง  ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต ๒ การนี้  นางธัญพร  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะคอยดูแลอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของสโมสรโรตารีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย..