สพป.ชัยนาท ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา และ ครู สังกัด สพป.ชัยนาท

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 >>> นางทัศณี แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา และ ครู สังกัด สพป.ชัยนาท ณ ห้องประชุมเกษมสุข สพป.ชัยนาท