สพป.ชัยนาท ร่วมเปิดนิทรรศการโครงการบทบาทจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 >>>  นางทัศณี แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ร่วมเปิดนิทรรศการโครงการบทบาทจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท (หลังเก่า) โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน ทั้งนี้จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นทั้ง ทางด้านการเกษตรแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัย ซึ่งสร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้กับประชาชน  สำหรับในการจัดนิทรรศการ บทบาทของจังหวัดชัยนาท ต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยที่จัดขึ้นในวันนี้ จะประกอบด้วย ความสำคัญของประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกอาเซียน รวมถึงมีการจัด นิทรรศการอาหารประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน