รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการให้การเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

26 ก.พ. 62 นายธีรวัฒน์ คำศรี รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และลูกจ้างในสังกัดที่ได้รับมอบหมายภารกิจงานในการให้การเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ วัดกระบี่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ