สพป.หนองคาย เขต 1 รับมอบแบบทดสอบข้อสอบ NT ประจำปี 2561

วันพุธที่  27  มกราคม  พ.ศ.2562  เวลา 07.00 น. นายมติชน  มูลสูตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เป็นตัวแทน สพป.หนองคาย เขต 1  รับมอบรับมอบแบบข้อสอบ NT ประจำปี  2561  ณ  หน้าอาคาร สพป.หนองคาย เขต 1  การสอบ NT คือการทดสอบ ข้อสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประจำทุกๆปี สำหรับปีนี้ตรงกับวันที่  6  มีนาคม  2561