“รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบ้านเรา Uttaradit Model”

“Uttaradit Model” ….วันที่ 25 ก.พ. .2562 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงานประธาน นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พิธีเปิดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ       ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมทั้งหมดจำนวน 2 รุ่น รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ.2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-5 มี.ค.2562 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้รับอนุมัติโครงการจากจังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบ้านเรา Uttaradit Model