สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 10.30 น.นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพสุรินทร์  ศรีคำ/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ