โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)

ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ ๗

วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒  ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ ๗  ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ที่เข้าร่วมโครงการร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน..