สพป.พิษณุโลก เขต 3 ต้อนรับผู้ตรวจกระทรวงศึกษา

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  นางสาวศรีศุภัทร์ ศักดิ์ศรีธำรง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ตัวแทนผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ ดร.พิธาน พื้นทอง  ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโบสถ์ เพื่อสร้างขวัญ กำลังให้กับผู้บริการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3  อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก